Archive for martie 2015|Monthly archive page

Punctul de vedere al ASTTLR cu privire la propunerea de Standard Ocupațional înaintată de ALR – Asociația Logopezilor din România

În condițiile propunerii inițiate și înaintate de Asociația Logopezilor din România  – ALR – http://www.logopezi.ro/   pentru aprobarea Standardului Ocupațional al Profesiei de LOGOPED publicăm următorul PUNCT DE VEDERE. 

 

Către Colegiul Psihologilor din România,
Asociaţia Specialiştilor în Terapia Tulburărilor de Limbaj din România (ASTTLR) este o asociaţie profesională, înfiinţată în anul 2011 care de la înfiinţare şi-a asumat obiectivele generale ale CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes Logopèdes de l’UE/Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists and Logopedists-Comitetul Permanent de Legătură a Ortofoniştilor şi Logopezilor din Uniunea Europeană), acelea de promovare şi protejare a profesiei de terapeut al limbajului, inclusiv prin respectarea standardelor europene privind profilul ocupaţional al specialiştilor în terapia tulburărilor de limbaj (logopezi). ASTTLR a devenit membră CPLOL în anul 2011 respectând cerinţele impuse de asociaţia europeană. Printre aceste cerinţe, selecţia membrilor activi ai ASTTLR se face doar din rândurile absolvenţilor de învăţământ superior – specializarea Psihopedagogie specială şi/sau a unui masterat de Terapia Tulburărilor de Limbaj.
Având în vedere acest aspect considerăm că standardul ocupaţional propus de Asociaţia Logopezilor din România/ALR nu are în vedere particularităţile acestei profesii
permiţând atât absolvenţilor de psihologie, cât şi absolvenţilor de pedagogie să obţină calificarea de logoped (menţionăm că la nivelul specializării „Pedagogie” studenţii nu
urmează, nici măcar opţional un curs de „Logopedie”, în timp ce în cazul specializării „Psihologie”, studenţii urmează un curs de un singur semestru de Introducere în logopedie, curs care are statutul de opţional sau facultativ, în funcţie de generaţia în care studentul a urmat specializarea universitară sau în funcţie de universitatea/facultatea la care a fost înscris).
Cunoscând lucrurile din interiorul CPLOL, putem preciza faptul că aplicaţia ALR de a deveni membru CPLOL a fost respinsă tocmai din cauza faptului că s-a constatat că această asociaţie nu respectă standardele ocupaţionale specifice profesiei (în prezent ALR nu este membru CPLOL, România fiind reprezentată în CPLOL doar prin  ASTTLR http://www.cplol.eu/ecmembers.html ).
Un alt aspect datorită căruia ASTTLR nu poate valida standardul ocupaţional depus este cel legat de terminologia utilizată.Preşedintele ASTTLR, Carolina Bodea Haţegan, este membră CPLOL a comisiei de Terminologie. Potrivit activităţii derulată la nivelul acestei comisii şi având în vedere studiile recente de specialitate (vezi studiile conduse şi elaborate de Dorothy Bishop, membru marcant al comunităţii specialiştilor în terapia tulburărilor de limbaj- http://oscci.psy.ox.ac.uk/people/dorothy-bishop/) termenul de logoped a fost înlocuit cu cel de terapeut al limbajului, iar tulburările de natură logopedică se subsumează conceptului de tulburări de limbaj şi comunicare. Prin urmare termenii de „logopat”, „logopatie” nu se mai referă la o realitate noţională comună cu cea din afara graniţelor ţării, ceea ce îngrădeşte libera mişcare a absolvenţilor şi specialiştilor logopezi din ţara nostră care ar putea avea drept de liberă practică reglată prin standardul ocupaţional depus de ALR.
Mişcarea liberă a logopezilor din România la nivel european sau mondial poate fi îngrădită şi prin faptul că standardul ocupaţional depus de ALR delimitează câteva
competenţe generale care nu se racordează unui profil ocupaţional elaborat pe baze ştiinţifice.
Menţionăm în acest sens că ASTTLR promovează profilul ocupaţional al terapeutului limbajului debutant propus de CPLOL ca urmare a derulării proiectului finanţat de Comisia Europeană „Netques-2011-2013„( NetQues -Reţea de Standarde şi Calitate a programelor de formare pentru Specialişti în Terapia Limbajului- proiect european finanţat de Comisia Europeană sub egida programului de Învăţare Continuă- Erasmus. Acest proiect a reunit 65 de parteneri, universităţi şi asociaţii profesionale din toate ţările Uniunii Europene (27 de ţări europene alături de Liechtenstein, Norvegia şi ţările candidate la Uniunea Europeană, Islanda şi Turcia) care au programe pentru specializare în terapia tulburărilor de limbaj. Mai multe informaţii se găsesc la adresa http://www.netques.eu.).
Prin proiectul Netques s-a urmărit:
 • – delimitarea profilul academic şi professional al specialiştilor în terapia tulburărilor de limbaj, din cadrul Uniunii Europene.
 • – descrierea obiectivele programelor educaţionale de pre-calificare la fel ca şi finalităţile educaţionale (în termeni de cunoştinţe, abilităţi) care trebuie atinse.
 • – identificarea competenţele generale şi specifice care se urmăresc a fi atinse prin programele educaţionale.

În vederea atingerii acestor obiective CPLOL, în calitate de aplicant al proiectului şi organism coordonator, a utilizat următorul demers de cercetare:

 • – elaborarea unui chestionar prin care să se poată culege date relevante cu privire la profesia de terapeut al limbajului;
 • – traducerea chestionarului în limbile ţărilor participante al studiu şi asigurarea acesului la completarea chestionarului a membrilor reprezentativi pentru comunitatea
 • terapeuţilor limbajului din fiecare ţară;
 • – organizarea partenerilor din cele 31 de ţări în şase grupuri de lucru, asigurându-se un anumit nivel de expertiză şi răspândire geografică în cadrul fiecărei echipe. Ţintele care trebuie aliniate cu procesul „Tuning” (proces care se referă îmbunătăţirea calităţii profesionale) au fost transmise fiecărei grup de lucru. Fiecare grup de lucru şi-a asumat responsabilitatea pentru unul sau mai multe elemente de lucru, împărţite între parteneri.
Cercetarea etnografică a fost adoptată utilizând o gamă largă de experţi participanţi ca informatori cheie. Pentru a permite o imagine cât mai completă a diversităţii cu privire la programele educaţionale de terapia limbajului, s-au elaborat şi aplicat două chestionare.
Chestionarele au evaluat diversitatea specilizărilor în terapia tulburărilor de limbaj – analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute în urma completării chestionarelor.
Rezultatele au oferit informaţii cu privire la profilul ocupaţional şi au subliniat competenţele necesare unui absolvent recent calificat pentru profesia de specialist în terapia tulburărilor de limbaj. – delimitarea unor competenţe generale şi specifice cheie, definitorii pentru profesia de terapeut al limbajului.
Considerăm că acest profil ocupaţional deja tradus în limba română de specialiştii în terapia tulburărilor de limbaj din Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Departamentul de Psihopedagogie specială (specialişti membri ai proiectului Netques) poate fi utilizat drept punct de reper în elaborarea unui standard ocupaţional  documentat ştiinţific.
Menţionăm şi faptul că începând cu luna martie 2015, ASTTLR este membră IALP International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP este membru consultant
UNESCO; OMS şi UNICEF, este Asociaţia Mondială a Terapeuţilor Limbajului-The worldwide organization of professionals and scientists in human communication, voice,
speech language pathology, audiology and swallowing cu o lungă tradiţie, înfiinţată în 1924).
De asemenea, la nivelul comunităţii europene de terapeuţi ai limbajului ASTTLR şi-a câştigat un rol relevant prin participarea în proiectele: Erasmus -„Bridges for ideas and practices”, 2014-1-BG01-KA105-000249, proiect coordonat de asociaţia „Youth movement for development of the rural areas in Bulgaria”, /YMDRAB şi „Youth in Action”- Programme of the European Commission, administered in Bulgaria by National Center „European Youth Programmes and Initiatives” BG12/A4.3/020/R1 -Let me be one of you!, proiect coordonat de asociaţia „Youth movement for development of the rural areas in Bulgaria”, /YMDRAB, 2013, alături de alte asociaţii de specialişti în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare.
Având în vedere aceste date considerăm că ASTTLR poate fi văzut un partener relevant în pregătirea unui astfel de standard ocupaţional şi îşi exprimă dorinţa de a se implica în demersurile ce vor fi propuse în vederea găsirii celei mai bune soluţii pentru această situaţie.
Cluj-Napoca
24.03.2015Preşedinte ASTTLR,
Carolina Bodea Haţegan

ADVANCING DYSPHAGIA PRACTICE CONFERENCE, Cipru 4-5 Septembrie 2015

University of Central Lancashire anunţă

ADVANCING DYSPHAGIA PRACTICE CONFERENCE
Bridging the gaps between research and practice in dysphagia: international perspectives

Conferinţa se va desfăşura în campusul Universităţi, situat în Cypru, în perioada 4-5 Septembrie 2015.
Mai multe informaţi puteţi găsi AICI sau la link -ul http://dysphagiapractice.blogspot.co.uk/

Invitaţi speciali 

 • Professor Paula Leslie, University of Pittsburgh;
 • Dr Kate Reid, University Hospital Birmingham;
 • Dr Emilia Michou, University of Manchester;
 • Dr Hazel Roddam, University of Central Lancashire

  Advance Dysfagia

European Day for SLT

Azi sărbătorim Ziua Europeană a Terapiei Tulburarilor de Limbaj și de Vorbire

Ziua a fost stabilită în 2004 de către CPLOL în scopul conștientizării dificultăților de limbaj și a conștientizării necesității dezvoltării vorbirii.
Mai multe puteti citi pe site-ul CPLOL ( Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopedes de l’Union Européenne.)

http://cplol.eu/profession/professional-practice/30-commissions/practice/29-european-day.html 

Pentru fiecare an CPLOL stabilește o tematică anume destinata European Day of Speech and Language Therapy

Pentru 6 Martie 2015 tema este:

Acquired neurological communication disordersEU DAY

Conferinţa Naţională – Tulburări de voce şi vorbire

Afis_ziua_vocii_2015

Invitatie-conferinta 2015

Comitet organizatoric şi ştiinţific

Conf. univ. dr. Adrian Roşan, Director Departament
Conf. univ. dr. Carolina Bodea Haţegan,
Conf. univ. dr. Andrea Hathazi
Lect. univ. dr. Carmen David
Medic dr. Rodica Mureşan
Asist. de cercet. dr. Marian Pădure
Dr. Dorina Talaş
Drd. Raluca Trifu
Sönke Martin, reprezentant firma Cochlear

Pentru a vă înscrie, în calitate de audient sau cu lucrare, vă rugăm să accesați:

FORMULARUL DE ÎNSCRIERE