Archive for the ‘Proiecte’ Category

Ziua Europeana SLT – 6 martie 2020

În data de 6 martie 2020, sub cupola ASTTLR se vor desfășura activități de evaluare logopedică gratuită în cadrul cabinetelor private de logopedie, in funcție de disponibilitatea fiecărui cabinet/logoped.

Responsabilitatea programărilor și numărul de evaluari realizat aparține fiecărui cabinet/logoped.
Acțiunea se încadrează într-un demers european, initiat și susținut de CPLOL – https://www.cplol.eu, de promovare a profesiei de logoped și de conștientizare a importanței adresării și corectării tulburărilor de limbaj și comunicare.

 

CABINETE PARTICIPANTE

 

Conferința Națională Terapia tulburarilor de limbaj și comunicare

Conferința Națională

Terapia tulburarilor de limbaj și comunicare
-implicații psiho-educaționale-

ASTTLR are plăcere de a vă invita în data de 12 Octombrie 2019, începând cu ora 09.00 la Conferința  intitulată 

Terapia tulburarilor de limbaj și comunicare

-implicații psiho-educaționale-

Program_12_Octombrie 2019

Locul de desfăşurare: Amfiteatrul Roșu, Universitatea de Medicină și Farmacie Veterinară – USAMV, Calea Mănăștur nr. 3-5, Cluj-Napoca.
Participare gratuită pentru membri ASTTLR!

Pentru inscrieri vă rugăm să accesați acest link.

 

Conferința Națională

Conferința Națională

Evaluarea timpurie a limbajului oral și a abilităților de scris

ASTTLR are plăcere de a vă invita în data de 8 Iunie 2019, începând cu ora 09.00 la Conferința  intitulată An early assessment of language skills and literacy, prilejuită de finalizarea proiectului TALK.
Locul de desfăşurare: Amfiteatrul Roșu, Universitatea de Medicină și Farmacie Veterinară – USAMV, Calea Mănăștur nr. 3-5, Cluj-Napoca.
Participare gratuită în limita a 80 de locuri!

Programul conferinței poate fi accesat Program_8_iunie_TALK

Pentru inscrieri vă rugăm să accesați acest link.

 

LINKS – Logopedists Interact for New Knowledge and Skills

Training course

“LINKS – Logopedists Interact for New Knowledge and Skills”

23 August – 1 September 2019

Kranevo, Bulgaria

Dear All,

We are glad to invite you to participate in International training course for speech and language therapists called “LINKS – Logopedists Interact for New Knowledge and Skills”. This training will provide you quality professional education and place to meet and work together with colleagues from 5 European countries – Lithuania, Latvia, Estonia, Romania and Bulgaria. We are confident that all this group diversity and experience with support of great trainers will lead to 9 days of learning, exchange of ideas and experiences, making contacts, partnership building, networking … and a lot of fun.

Hosting organisation

Organizer of the training course is “Youth movement for development of the rural areas in Bulgaria” /YMDRAB/. We are a non-governmental organisation created in 2008 which work on benefit of the Bulgarian rural youth including young people with communication problems. As a part of our commitment towards a more inclusive society, we would like to support the efforts of those who work with children and youngsters with speech and language disorders. In this order this is the sixth international training course which we organize on this issue and which aims increasing the vocational capacity of speech and language therapists from Eastern Europe.

Partner organisations in this project are:

 • Lithuanian Logopedists’ Association – logopeduasociacija.lt
 • Latvian Association of Logopedists – logopedi.lv
 • Estonian Logopedists´ Union – elu.ee
 • Association of Specialists in Speech and Language Therapy from Romania – asttlr.ro

Main aim

The main project aim is to provide quality training to those working with children and young people with communication problems in order to increase their professional capacity and to improve the quality of the services they provide.

During the training course the participants will:

 • learn about the essence and applicability of different kind of methods and systems for work with young people with various communication impairments – stuttering, articulation and phonological impairments, sensory integration, use of modern information technologies, methods of prevention and early intervention, and others;

 

 • develop new professional contacts with colleagues from abroad and will exchange ideas, experiences and good practices in speech and language therapy work;

 

 • learn about the opportunities offered by the Erasmus+ Programme to youth workers and organisations which work with youngsters with fewer opportunities and will plan ideas for further interaction and cooperation at different levels.

This project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The programme is administered in Bulgaria by “Human Resource Development Center”. This material reflects the views only of the author, and the European Commission, Erasmus+ Programme or the National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Programul de formare continuă certificat MEN – APLICAȚII PEAFC:

 

Programul de formare continuă certificat MEN

APLICAȚII PEAFC: EVALUAREA ȘI ANTRENAREA FLUENȚEI ÎN VORBIRE ȘI CITIT/SCRIS

Numărul de credite transferabile alocate: 20

fisa inscriere curs ASTTLR

Temeiul legal al organizării cursului: Acreditat prin ordin de ministru nr. 3904/05.06.2018

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de gestionare şi arhivare a „Certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic” şi a „Atestatelor de formare continuă a personalului didactic”, poate fi consultată aici

ORDIN nr. 5564 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, poate fi consultat aici.

Disciplinele incluse în cadrul programului
– Teorii ale limbajului și comunicării- clasic și modern
– Tipologii ale tulburărilor de limbaj și comunicare
– Prevenția tulburărilor de achiziție a limbajului oral și scris/citit
– PEAFC –modalitate de evaluare în tulburările de achiziție a limbajului oral și scris citit
– Intervenția logopedică în tulburările de achiziție a limbajului oral și scris valorificând principiile PEAFC
– Tehnologiile informaționale și tulburările de achiziție a vorbirii și citit/scrisului

Criterii de selecţie pentru admitere: dosar personal de înscriere și diploma de licență (la instituție de învațământ superior acreditată cf. normelor în vigoare).
Actul de studii eliberat cursantului: Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic şi Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor

Acte necesare pentru înscriere:

• dosar plic
• adeverinţă de la instituţia de învățământ (se menţionează statutul de cadru didactic sau personal auxiliar)
cerere prin care se solicită înscrierea la curs
• copie legalizată după diploma de licență
• copie legalizată dupa foaia matricolă
• copie legalizată după diplomă de bacalaureat
• copie dupa certificatul de naștere, xerox
• copie dupa certificatul de căsătorie(dacă este cazul), xerox
• copie după cartea de identitate (CI) Xerox

Legalizarea documentelor se face la un Notar Public sau la înscriere pe baza actelor în original și prezentarea unei copii xerox

Pentru verificarea prealabilă a documentelor toate actele necesare se trimit mai întâi în variantă electronică pe emailul ASTTLR asttlrromania@gmail.com
• Dovada achitării taxei de înscriere 700 Ron/600 Ron (pentru membrii ASTTLR taxa de înscriere este 600 Ron) – plata se efectuează în contul ASTTLR (www.asttlr.ro)

• Depunerea dosarelor se face în programul: luni-vineri, între orele 16.30-18, pe Strada Brâncuși, nr 109, în cadrul Centrului Educațional Octofun, Cluj-Napoca, după o programare prealabilă printr-un email la adresa asttlrromania@gmail.com

Informaţii generale
Durata programului: 84 ore (activităţile se vor desfăşura modular, la sfârşit de săptămână 32 ore față-în-față și 52 ore pe platformă, în varianta online)
Credite transferabile: 20
Taxa de participare: 700 Ron/600 Ron (pentru membrii ASTTLR taxa de înscriere este 600 Ron, membrii ASTTLR au prioritate la înscriere).

Perioada înscrieri: 11.06.2018-21.09.2018
Locuri: 25 locuri/grupă

Noul site al RRTTLC

Revista Română de Terapia Tulburărilor de Limbaj şi Comunicare are, începând cu luna iunie 2017, propriul său site.

Existența unui domeniu unic pentru revista ASTTLR a apărut ca o necesitate în procesul de consolidare a publicației clujene specializată în publicarea de articole din domeniul terapiilor de limbaj și de comunicare.

Începând cu luna iunie revista este indexată în baza de date CEEOL și Erih Plus.

Vă invităm să consultati noul site al revistei  – www.rrttlc.ro și  așteptăm contribuțiile dvs în domeniu, pe adresa informatii@asttlr.ro sau asttlrromania@gmail.com

 

 

Proiectul “We can too”

Prgram Bulgaria

 

ASTTLR este prezenta in calitate de partener in proiectul “We can too”.

Tematica programului este Social (Pragmatic) Communication Disorders si este finantat in cadrul “Erasmus+” Programme of the European Commission.

Organizatori:

“Youth movement for development of the rural areas in Bulgaria” /YMDRAB/ – http://www.ymdrab.eu/index.php?lang=en

Bulgarian National Association of Logopedists (BNAL) –http://www.bnal.bg 

Organizatiile partanere in proiect sunt:

 Latvian association of logopedists – www.logopedi.lv

 Asociatia Specialistilor in Terapia Tulburarilor de Limbaj din Romania – www.asttlr.ro

 Estonian Logopedists´ Union – www.elu.ee

 Lithuanian Logopedists’ Association – www.logopeduasociacija.lt

Scopul proiectului :

The main project aim is: enhancing professional capacity of speech and language therapists from Eastern Europe to work with youngsters with Social (Pragmatic) Communication Disorders.

Obiectivele proiectului:

 Learning about the essence and applicability of various methods and systems for work with people with Social (Pragmatic) Communication Disorders;

 Translation and adaptation of tests for assessments of Social (Pragmatic) Communication Disorders in children and youngsters;

 Exchange of professional knowledge, skills and experiences among the participants.

 

The Magic to Communicate

Pentru 2015 ASTTLR va fi membru în proiectul „The Magic to Communicate”.

 

Call_for_participants

 

Project “The magic to communicate”

Youth movement for development of the rural areas in Bulgaria (www.ymdrab.eu) in partnership with:

 • Latvijas logopēdu associācija – logopedi.lv
 • Asociatia Specialistilor in Terapia Tulburarilor de Limbaj din Romania – asttlr.ro
 • Estonian Logopedists´ Union – elu.ee
 • Lithuanian Logopedist Association

implement together a project named “The Magic to communicate”. The main project activity will be an international training course for speech and language therapists focused on autism spectrum disorders. It will be held from 31.07.2015 to 09.08.2015 in the coastal village of Kranevo, Bulgaria. The training will bring together 50 logopedists from Lithuania, Latvia, Estonia, Romania and Bulgaria.

The training will be conducted by an international team of trainers. The activities will be entirely based on the methods of non-formal education, including: presentations, mixed working groups, practical exercises, role plays, group discussions, field visits and others. Through these activities, the participants will learn about the essence and applicability of various methods and approaches for work with autistic youngsters. They will exchange ideas, experiences and good practices and will acquire practical skills to help the young people with autism. During the training course, the youth workers will develop new professional contacts that will be used for future cooperation in order to innovate and improve the quality of services for autistic youngsters.

An important part of the training will be presenting the opportunities offered by the „Erasmus+” Programme and planning of ideas for further interaction and cooperation among the partners organisations. In addition to that, during the course a variety of activities for intercultural education and exchange between the participants will take place.

 erasmus

This project has been funded with support from the “Erasmus+” Programme of the European Commission, administered in Bulgaria by “Human Resource Development Center”.