Archive for the ‘evaluare’ Tag

TULBURĂRILE DE VOCE-EVALUARE ȘI INTERVENȚIE

Programul de formare continuă certificat MEN

TULBURĂRILE DE VOCE-EVALUARE ȘI INTERVENȚIE

edite transferabile alocate: 15

Temeiul legal al organizării cursului: Acreditat prin ordin de ministru nr. 3161/13.02.2019

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de gestionare şi arhivare a „Certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic” şi a „Atestatelor de formare continuă a personalului didactic”, poate fi consultată aici.

ORDIN nr. 5564 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, poate fi consultat aici.

Disciplinele incluse în cadrul programului:

– Vocea umană-coordonate bio-psihologice;
– Tulburările de voce- tipuri și caracteristici simptomatologice;
– Tulburările de voce: direcții de evaluare;
– Tulburările de voce: direcții de intervenție;
– Elemente de consiliere psihologică în contextul tulburărilor de voce.

Criterii de selecţie pentru admitere: dosar personal de înscriere și diploma de licență (la instituție de învațământ superior acreditată cf. normelor în vigoare).
Actul de studii eliberat cursantului: Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic şi Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor

Acte necesare pentru înscriere:
• dosar plic
• adeverinţă de la instituţia de învățământ (se menţionează statutul de cadru didactic sau personal auxiliar)
• cerere prin care se solicită înscrierea la curs
• copie legalizată după diploma de licență
• copie legalizată dupa foaia matricolă
• copie legalizată după diplomă de bacalaureat
• copie dupa certificatul de naștere, xerox
• copie dupa certificatul de căsătorie(dacă este cazul), xerox
• copie după cartea de identitate (CI) Xerox
Legalizarea documentelor se face la un Notar Public sau la înscriere pe baza actelor în original și prezentarea unei copii xerox
Pentru verificarea prealabilă a documentelor toate actele necesare se trimit mai întâi în variantă electronică pe emailul ASTTLR asttlrromania@gmail.com
• Dovada achitării taxei de înscriere 700 Ron/600 Ron (pentru membrii ASTTLR și SRF taxa de înscriere este 600 Ron) – plata se efectuează în contul ASTTLR (www.asttlr.ro)

 

Informaţii generale
Durata programului: 60 ore (activităţile se vor desfăşura modular, la sfârşit de săptămână 26 ore față-în-față și 34 ore pe platformă, în varianta online)
Credite transferabile: 15 credite
Taxa de participare: 700 Ron/600 Ron (pentru membrii ASTTLR și SRF taxa de înscriere este 600 Ron, membrii ASTTLR și SRF au prioritate la înscriere) .

Perioada înscrieri: 15.07.2019-20.09.2019

Locuri: 25 locuri/grupă